Simultánní vývoj mechaniky, elektroniky a automatizace jako jednoho uceleného systému umožňuje firmám vyrábět nové stroje a linky v podstatně kratší době. Jak se ale při tomto složitém procesu vyhnout zbytečným chybám a zpožděním při vývoji a zároveň zachovat časovou efektivitu? Řešením je virtuální zprovoznění, díky kterému lze uvedení stroje do provozu zkrátit až o 70 %.

Nejdříve se vytvoří virtuální model zařízení, tzv. virtuální dvojče.

Při virtuálním zprovoznění dochází k propojení reálného řídicího systému stroje s jeho virtuálním modelem.

Na tomto dvojčeti se ověří, zda je možné navržený model smontovat, zda nedochází ke kolizím, zda logika zařízení odpovídá záměru, případně je možné otestovat více scénářů systému.

Dalším krokem je ověření funkčnosti systému včetně automatizačních prvků.

Virtuální model lze propojit s řídicím systémem a vyzkoušet tak návrh za reálných podmínek.

Velmi často se systémy odlaďují teprve na místě. V takových případech se přesně neví, jak dlouho bude odlaďování trvat a zda nebude nutné provést dodatečné změny. Tomu se dá předejít virtuálním zprovozněním.

S virtuálním zprovozněním odstraníte problémy
již ve vývojové fázi.

Jsou-li na výrobku chyby ovlivňující jeho funkčnost, mají vývojáři možnost je okamžitě odstranit. Je-li potřeba provést na výrobku změny, vývojový tým se to dozví již v počátečním stádiu. Situace, kdy výrobce rozhodne o nutné změně příliš pozdě, může mít totiž pro výrobek i firmu fatální důsledky.

Seznamte se s virtualizací výroby

null

Projekty a zákazníci

Škoda auto a další

null

Spočítejte si úsporu

Online kalkulátor

null

Webinář

Seznamte se s výhodami

null

Sjednejte si schůzku

Prezentace systému

Přeposlat / Sdílet