Zaujalo vás řešení virtuálního zprovoznění? Chcete vědět více i s komentářem našich specialistů? Podívejte se na naše webináře.

Programování robotů a simulace robotických pracovišť

Programování robotů a zprovozňování pracovišť a linek tvoří až 40% celkových nákladů. Propojením virtuálního a skutečného světa můžete dosáhnout významných úspor času a nákladů. Chcete vědět jak? Podívejte se na záznam webináře, který je určen pro výrobce robotických linek, jednoúčelových strojů s roboty a také pro provozovatele robotických pracovišť.

Na webináři se věnujeme těmto tématům:

 • Jak automatizovat, kde nahradit lidské zdroje roboty?
 • Jak ověřit návratnost investice do automatizace?
 • Jak zlepšit stávající robotické pracoviště?
 • Jak na ergonomii pracovišť?

Efektivní plánování výrobních linek

Simulace výrobní linky v digitálním prostředí umožňuje ověřovat dlouho před skutečnou realizací. S použitím softwarových nástrojů lze navrhnout a virtuálně ověřit celou linku včetně řídicích programů.
Webinář je určen pro všechny kdo s výrobními linkami pracují, tedy pro uživatele výrobních linek i jejich dodavatele.

Pomůžeme vám vypořádat se s těmito trendy:

 • Více variant výrobků a rostoucí počet nových produktů, které musí přijít na trh co nejrychleji.
 • Rostoucí počet projektů – častější zavádění linek do stávajících výrobních systémů.
 • Větší kastomizace – výrobci linek poskytují řešení specifická pro zákazníka tak, aby přesně odpovídala požadavkům zákazníka.

Programování a zprovozňování strojů a robotů

Virtuální zprovoznění zkracuje cestu od myšlenky k realizaci až o 30%. Na digitálním dvojčeti můžete ověřit provoz za reálných podmínek a eliminovat tak riziko kolizí a škod.

Webinář je určen pro výrobce robotických linek, jednoúčelových strojů a také pro provozovatele robotických pracovišť.

Na webináři se věnujeme těmto tématům:

 • Výroba mnoha modelů na jedné lince.
 • Zkracování času pro výměnu modelů.
 • Omezená kapacita výroby.
 • Nedostatek pracovníků na trhu práce.
 • Flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit požadavkům zákazníků.

Vývoj jednoúčelových strojů bez chyb a v krátkém čase

NX Mechatronics concept designer je nástroj umožňující společnostem zabývajícím se konstrukcí jednoúčelových strojů přesunout testovací fázi stroje ještě před jeho samotnou konstrukci tím, že test nemusí probíhat až na fyzickém stroji, ale již na jeho funkčním koncepčním modelu. Díky tomu vám systém NX umožňuje ušetřit nemalé náklady na přepracování chyb a zároveň získat konkurenční výhodu v podobě kratšího termínu dodání stroje.

Webinář je určen pro dodavatele jednoúčelových strojů.

Na webináři se věnujeme těmto tématům:

 • Jak bude fungovat stroj a jak mohu ověřit svůj program?
 • Jaká je časová odezva systému
 • Nakonfiguroval jsem komunikaci správně?
 • Jak zareaguje program v případě selhání?
 • Fungují bezpečnostní ochrany?
 • Co se stane pokud se změní fyzický návrh stroje?

Přeposlat / Sdílet